مهر - سری Modico D

سری D  محصولات Modico ابزاری بسیار کارآمد برای مصارف اداری و تحریری همراه با تاریخ زن می باشد. سری تاریخ زن (سری D) محصولات Modico از تکنولوژی جدیدی استفاده می کند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، مهرهای تاریخ زن Modico از دو بخش برای چاپ برخوردارند. یک بخش شامل شماره های تاریخ […]

سری D  محصولات Modico ابزاری بسیار کارآمد برای مصارف اداری و تحریری همراه با تاریخ زن می باشد. سری تاریخ زن (سری D) محصولات Modico از تکنولوژی جدیدی استفاده می کند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، مهرهای تاریخ زن Modico از دو بخش برای چاپ برخوردارند. یک بخش شامل شماره های تاریخ […]